MWF, IMA -history

Założycielem mażoretek sportowych w Republice Czeskiej, a później w Europie, był mgr. Jiří Necid. W 1994 roku zorganizował pierwszy konkurs tego typu w Hranice. Był inicjatorem i współzałożycielem ruchu mażoretkowego w Europie a mianowicie EMA (Europejskie Stowarzyszenie Mażoretek) z siedzibą w Zagrzebiu, CRO (1999);
IMA-Międzynarodowe Stowarzyszenie Mażoretek została założona we wrześniu 2003 roku. Powstała w wyniku  niezadowolenia z  koncepcji rozwoju stowarzyszenia i organizacji konkursów związanych z EMA. To niezadowolenie doprowadziło do wycofania członkostwa w EMA przedstawicieli  Czech, Polski, Słowacji, Węgier i Chorwacji (2003).  Założycielami stowarzyszenia mażoretek IMA byli przedstawiciele państw  Słowacji, Czech, Węgier, Chorwacji i Polski.

Na sesji inauguracyjnej IMA został wybrany pierwszy prezydent IMA, Stanisław Rewienski / Prezydent  Stowarzyszenia Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich/.
IMA została zarejestrowana w sądzie w Opolu. Proces rejestracji, w oficjalnych dokumentach, zakończył się  w 2004
Działalność IMA dzięki działaniom  państw członkowskich bardzo szybko się rozwijała.  Odbywała się duża  liczba zawodów na najwyższym poziomie / Europejskie Grand Prix i Mistrzostwa Europy / pokazała, że  styl IMA się rozwija i z roku na rok było coraz więcej krajów, które były zainteresowane przyłączeniem się do IMA.

Jako osoba, która  od pierwszego dnia, jest w IMA, w tym samym czasie byłam jedną z tych, która była obecna na wszystkich przedsięwzięciach IMA, Seminaria, Grand Prix Europy i Mistrzostwa Europy, przez te lata  informowałam  Kluby, stowarzyszenia w innych krajach o IMA i  promowałam IMA, zorganizowałam liczne festiwale międzynarodowe, trzy Grand Prix Europy, dwa Mistrzostwa Europy, liczne seminaria zawodowe itp

Podczas drugiej kadencji prezydenta stowarzyszenie IMA uległa istotnym zmianom. Miał na to wpływ  drastycznie pogarszający  się stan zdrowia prezydenta Czeskiego Stowarzyszenia Mażoretkowego wspaniałego Jirija Necida. Wszystkie obowiązki które bardzo dobrze wykonywał Jiri Necid musiał przejąć Prezydent IMA Stanisław Rewieński.  Prezeswi IMA, który jest Panem Rewienski trudno było sobie poradzić z obowiązkami wymaganymi przez funkcje Prezesa międzynarodowego stowarzyszenia w celu jego rozwoju.

Po śmierci pana Necida w 2011 było oczywiste, że w dalszym ciągu aby IMA była otwarta na  świat to w strukturze IMA do pracy muszą być zaproszeni eksperci z krajowych stowarzyszeń, którzy w ten sposób pracowaliby w możliwie najlepszy sposób na rozwój  ruchu mażoretkowego. Są to  standardy, które są absolutnie niezbędne w każdym poważnym związku.

Taki obraz organizacji IMA który wszyscy członkowie IMA popierali spotkał się z sprzeciwem Pana Rewieńskiego  co doprowadziło do bardzo nieprzyjemnych konfliktów, ponieważ prezydent IMA działał jako właściciel IMA, który to jednoosobowo decyduje o kształcie organizacji.

Mistrzostwa Europy Mażoretek w Opolu w  2012 r. doprowadziły do  agonii zaufania do Prezydenta IMA Pana Rewieńskiego. wszystkich międzynarodowych sędziów i krajowych przedstawicieli ( Prezydentów poszczególnych krajów) którzy zostali uznani za niekompetentnych nie znających przepisów. Rozpowszechnianie przez Prezydenta IMA nieprawdziwych informacji, tworzenie negatywnej atmosfery między krajami, szantaże to tylko część tego, co działo się na Mistrzostwach Europy w Opolu, która miała być symbolem najwyższego poziomu sportowego. Początek takiego zachowania miał miejsce już rok wcześniej na Mistrzostwach Europy w Porecu

Po tych wszystkich wydarzeniach  Zgromadzenie IMA ( przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich) zdało sobie sprawę aby  Komisja Sędziowska IMA, Komisja Programowa IMA, organizacja konferencji, seminariów, promocji, wspierania nowych inicjatyw i by angażować się w rozwój światowego sportu mażoretkowego  w następnej kadencji wybrać nowego Prezesa IMA.

Regularne IMA Zgromadzenie powinno odbyć się we wrześniu 2012 roku na Ukrainie, w mieście Chmielnicki, w brzmieniu ustalonym przez Zgromadzenie IMA i prezydenta Rewiensko.  Z racji swojej funkcji Pan Rewienski miał wysłać do wszystkich członków IMA oficjalne zaproszenie dla członków  IMA na Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze wraz z dokumentami porządku obrad, czasu i miejsca zgromadzenia, niezbędne dokumenty sprawozdawczo-wyborcze prezydenta z poprzedniego okresu.
Żaden z członków IMA nie otrzymał  niezbędnych dokumentów z wyjątkiem miejsca Zgromadzenia Chmielnicki Ukraina. W związku z tym siedem krajów członkowskich obecnych na Zgromadzeniu zdecydowało, że daje jeszcze jedeną szansę dla Pana Rewienskiego aby przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, które zostaną przedstawione Zgromadzeniu IMA  w styczniu 2013 r  w Tatabani / Węgry gdzie odbyła się sesja Rady IMA, Komisji Sędziowskiej . Zgromadzenie IMA zostało ustalone na 25-28.01.2013 w Tatabani Węgry. Zgodnie z umową czekaliśmy i nalegaliśmy do przesłania  dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego. A tu niespodzianka członkowie IMA 2 dni przed dostają informację, że Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze odbędzie się 29.12.2012 r. w Opolu. Wszyscy członkowie IMA odpowiedzieli że jest przerwa świąteczno-noworoczna i nie ma możliwości przyjazdu w ciągu 2 dni. Po czym dostaliśmy informację że Zgromadzenie IMA się odbyło i nowym Prezydentem IMA jest Pan Rewieński. Nikt z członków IMA nie mógł zrozumieć jak to zostało prawnie przeprowadzone gdyż w Opolu była tylko Polska i Czechy. Na zaproszenie do Tatabani Pan Rewieński nie reagował i nie przyjechał. Na Zgromadzeniu IMA w Tatabani nowym Prezydentem IMA została wybrana Pani Eva Gogolak. Wielokrotnie Pan Rewieński został poproszony o zdanie mandatu Prezesa IMA i pozostanie aktywnym członkiem IMA jako  Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Mażoretek ale obietnica nie została spełniona. Poproszono również o pomoc w wypełnieniu dokumentów o zmianie władz IMA do sądu w Opolu. Oczywiście takiej pomocy nie otrzymaliśmy. Mimo to wysłaliśmy stosowne dokumenty  do sądu w Opolu o zmianach władz. Niestety nie wiedzieliśmy że konieczne jest jeszcze wysłanie zmian składu Komisji Rewizyjnej. Wysłane uzupełnienie zostało wysłane zbyt późno i nasz wniosek został odrzucony a przyjęty wniosek Pana Rewieńskiego. IMA Pana Rewieńskiego jest legalna ale nieuczciwie zdobyta na niewiedzy i nieznajomości prawa polskiego byłych już członków IMA Pana Rewieńskiego. Kolejny raz pokazał Pan Rewieński dyktatorskie rządy w organizacji. W związku z takim rozwojem sytuacji i koniecznością przedstawienia dokumentacji  organizacji Mistrzostw Europy 2013, IMA Zgromadzenie postanowiło, że "pierwsze" w IMA-zamyka i rejestruje nowe stowarzyszenie o nazwie Międzynarodowe Stowarzyszenie MAJORETTE IMA sport. W celu szybkiego rozwoju ruchu mażoretkowego na świat i organizacji Mistrzostw Świata powstaje również MWF Majorette World Federation której Prezydentem zostaje Zeljka Banovic. Fakty te spowodowały dezinformację wprowadzaną przez Pana Rewieńskiego przez wprowadzanie w błąd opinii publicznej, drużyn, trenerów, którzy nie byli świadomi skąd się wzięły dwie organizacje IMA co w konsekwencji doprowadziło do rozłamu.


Po tym wszystkim Zgromadzenie IMA sport we wrześniu 2014 roku w Vyškovie podejmuje decyzję, że IMA i MWF mają te same komisje i struktury działania w związku z tym aby nie dublować działania rozwiązuje IMA sport   i  wszystkie działania będą się odbywać w ramach MWF- Majorette World Federation.

Željka Banović
Prezydent
MWF

Członkowie:

TOP