Regulamin

ierz Regulamin Stowarzyszenia Mażoretek Polskich obowiązujący od 1 stycznia 2015 roku (dokument w formacie PDF).

Rulebook MWF 2015 - dokument z naszej strony (format MS DOCX)

 

Członkowie:

TOP